20151104

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o wybranych przedmiotach własności przemysłowej, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy Register Plus dla wzorow przemysłowych i zdobniczych.