Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie.

Zakres udostępnianych danych

wzory przemysłowe krajowe - zgłoszenia Wp.00001, numery rejestru od Rp.00001
wzory zdobnicze krajowe - zgłoszenia Wz.03880, numery rejestru Rz.10456