blank Quick help
blank Maintenance news

Aktualizacja danych

Dane są aktualizowane codziennie.

Zakres udostępnianych danych

Wzory przemysłowe i zdobnicze krajowe.

More...

blank News flashes

20151104

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu w dane o wybranych przedmiotach własności przemysłowej, Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom serwis internetowy Register Plus dla wzorow przemyslowych i zdobniczych.

More...

blank Related links

Quick search

e.g. Rp.12930 Rz.18407
e.g. Wp.17144 Wz.20439
e.g. 20040420

Register Plus - wyszukiwarka wzorów przemysłowych i zdobniczych